NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA

NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 1993-2001


Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:1. ročník 1993


Miesto výstavy: Banská Bystrica, Trnava Účasť: 7 vystavovateľov, 28 kalendárov, 3 kategórie


2. ročník 1994


Miesto výstavy: Banská Bystrica, Trnava, Spišská Nová Ves, Banská Štiavnica ďalšie údaje sa nezachovali


3. ročník 1995


Miesto výstavy: Banská Bystrica Účasť: 24 vystavovateľov, 50 kalendárov


4. ročník 1996


Miesto výstavy: Banská Bystrica Účasť: 12 vystavovateľ, 25 kalendárov


5. ročník 1997


Miesto výstavy: Banská Bystrica
Účasť: 35 vystavovateľov, 25 kalendárov, 3 kategórie


6. ročník 1998


Miesto výstavy: Banská Bystrica
Účasť: 33 vystavovateľov, 63 kalendárov, 6 kategórií, 4 mimoriadne ocenenia


7. ročník 1999


Miesto výstavy: Banská Bystrica
Účasť: 45 vystavovateľov, 79 kalendárov, 6 kategórií, 4 mimoriadne ocenenia


8. ročník 2000


Miesto výstavy: Banská Bystrica, hrad Slovenská Ľupča
Účasť: 35 vystavovateľov, 69 kalendárov, 8 kategórií


9. ročník 2001


Miesto výstavy: Banská Bystrica, hrad Slovenská Ľupča, Košice (Knižnica J. Bocácia)
Účasť: 25 vystavovateľov, 52 kalendárov, 17 kategórií, 4 mimoriadne ocenenia


10. ročník 2002


Miesto výstavy: Banská Bystrica, Nitra, Levice, Piešťany, Trnava, Liptovský Mikuláš, Banská Štiavnica
Účasť: 30 vystavovateľov, 49 kalendárov, 12 kategórií


11. ročník 2003


Miesto výstavy: Banská Bystrica, Nitra, Levice, Piešťany, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Banská Štiavnica
Účasť: 26 vystavovateľov, 70 kalendárov, 10 kategórií


12. ročník 2004


Miesto výstavy: Banská Bystrica, Levice, Poprad, Piešťany, Liptovský Mikuláš, Banská Štiavnica
Účasť: 22 vystavovateľov, 30 kalendárov, 10 kategórií


13. ročník 2005


Miesto výstavy: Banská Bystrica, Levice, Piešťany, Liptovský Mikuláš, Poprad
Účasť: 22 vystavovateľov, 39 kalendárov, 11 kategórií


14. ročník 2006


Miesto výstavy: Banská Bystrica, Piešťany, Levice, Liptovský Mikuláš, Prešov
Účasť: 32 vystavovateľov, 52 kalendárov, 11 kategórií, 5 mimoriadnych ocenení


15. ročník 2007


Miesto výstavy: Banská Bystrica, Piešťany, Levice, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Bardejov, Košice
Účasť: 41 vystavovateľov, 56 kalendárov, 12 kategórií, 2 mimoriadne ocenenia


16. ročník 2008


Miesto výstavy: Banská Bystrica, Košice ,Rožňava, Poprad, Piešťany, Liptovský Mikuláš, Veľký Krtíš , Stará Ľubovňa, Bardejov, Humenné, Levice, Senica
Účasť: 59 vystavovateľov, 88 kalendárov, 17 kategórií


17. ročník 2009


Miesto výstavy: Banská Bystrica, Košice , Poprad, Piešťany, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Humenné, Levice
Účasť: 54 vystavovateľov, 69 kalendárov, 12 kategórií