NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA

Výsledky 13. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2005


Miesto výstavy: Banská Bystrica, Levice, Piešťany, Liptovský Mikuláš, Poprad
Účasť: 22 vystavovateľov, 39 kalendárov, 11 kategórií

Porota udelila ocenenia týmto kalendárom:NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - FIREMNÉ
(DOMÁCE PREDLOHY)


umiestnenie
názov kalendára
vystavovateľ


1. Amazing planet / Allianz – Slovenská poisťovňa
2. WILDLIFE 2005 / Whrilpool Slovakia
3. Biofaktory / GEE & STONE

Čestné uznanie - Mestá SR na vojenskej leteckej fotografii, Topografický ústav - Banská Bystrica


NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - FIREMNÉ
(ZAHRANIČNÉ PREDLOHY)


neobsadené


NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - VOĽNE PREDAJNÉ
(DOMÁCE PREDLOHY)


umiestnenie
názov kalendára
vystavovateľ


1. Slovensko 2005 DE LUXE / Spektrum Grafik
2. Slovenské impresie / Reda
3. Čaro Slovenska / Reda


NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - VOĽNE PREDAJNÉ
(ZAHRANIČNÉ PREDLOHY)


umiestnenie
názov kalendára
vystavovateľ


1. Starí Majstri / Spektrum Grafik
2. Gourmet / Reda
3. Geo art / Helma

Čestné uznanie - Astronomický kalendár, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo


ZAHRANIČNÍ VYDAVATELIA


neobsadené


MESTÁ A OBCE


Čestné uznanie - Seňa, Obec Seňa


NÁSTENNÉ JEDNOLISTOVÉ - PLAGÁTOVÉ


Čestné uznanie - Slovenské príslovia a porekadlá, Gupress


STOLOVÉ KALENDÁRE


umiestnenie
názov kalendára
vystavovateľ


1. Historické organy na Slovensku / Agentúra AP projekt
2. Považská Bystrica / Neografia Martin
3. Svätovojtešský katol. kalendár / Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH s.r.o.


AUTORSKÉ KALENDÁRE


umiestnenie
názov kalendára
vystavovateľ


1. Smida – Kudlička / Lubomír Smida
2. Mestá a miesta / Jaroslava Horečný
3. Pivnica, Vinica / Igor Boháč – Fotocentrum


KARTIČKOVÉ


neobsadené


INÉ DRUHY


Čestné uznanie - Ročenka odbojárov 2005, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Čestné uznanie - Minidiáre, Jaroslav Horečný