NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA

Výsledky 14. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2006


Miesto výstavy: Banská Bystrica, Piešťany, Levice, Liptovský Mikuláš, Prešov
Účasť: 32 vystavovateľov, 52 kalendárov, 11 kategórií, 5 mimoriadnych ocenení

Porota udelila ocenenia týmto kalendárom:NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - FIREMNÉ
(DOMÁCE PREDLOHY)


umiestnenie
názov kalendára
vystavovateľ


1. Litografia / ZSŠ polygrafická
2. Naturphoto / Whirlpool Slovakia
2. Biofaktory / GEE & STONE
3. Krásy mikrosveta siníc / VEDA vydavateľstvo SAV

Ocenenie za mimoriadny prístup - Reliéfny kalendár, Slovenská knižnica pre nevidiacich


NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - VOĽNE PREDAJNÉ
(DOMÁCE PREDLOHY)


umiestnenie
názov kalendára
vystavovateľ


1. Slovenské impresie / REDA
2. Slovensko DE LUX / Spektrum Grafik
3. Slovenské maliarstvo / Spektrum Grafik


NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - VOĽNE PREDAJNÉ
(ZAHRANIČNÉ PREDLOHY)


umiestnenie
názov kalendára
vystavovateľ


1. Renoir / Spektrum Grafik
2. Special bikes / Spektrum Grafik
3. Castles / Spektrum Grafik


ZAHRANIČNÍ VYDAVATELIA


Osobitná cena za grafiku a polygrafické spracovanie
Krajiny, Helma, s. r. o

Osobitná cena za grafiku a polygrafické spracovanie
Stavby sveta, Helma, s.r.o


MESTÁ A OBCE


umiestnenie
názov kalendára
vystavovateľ


1. Historické fotogr. Piešťan / Mesto Piešťany
2. Historický kalendár / Mesto Malacky
3. Szina / Obec Seňa


NÁSTENNÉ JEDNOLISTOVÉ - PLAGÁTOVÉ


umiestnenie
názov kalendára
vystavovateľ


1. Remeslá našich predkov na Slovensku / Gupress
2. Obec pod Tatrami / Štrba
3. Donovaly – psie záprahy / Anton Duša - Artem


STOLOVÉ KALENDÁRE


umiestnenie
názov kalendára
vystavovateľ


1. Willing – Metafory / GEE & STONE
2. Tatry / Helma, s.r.o.
3. Lunárny kalendár / Helma, s.r.o.


AUTORSKÉ KALENDÁRE


EX AEQUO - Igor Boháč
EX AEQUO - Ján Vítek


KARTIČKOVÉ


umiestnenie
názov kalendára
vystavovateľ


1. Fauna / Environment. spol. Lutra
2. Pohľad na obec Zuberec / obec Zuberec
3. Tatranskí orli / KPM – Leopold Klas


INÉ DRUHY


EX AEQUO - Minidiár, ZSŠ polygrafická
EX AEQUO - Ročenka odbojárov, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
EX AEQUO - Internetový diár, íver s.r.oB.


Ocenenia, od spoluorganizátorov a partnerov:


Slovenská agentúra pre cestný ruch SR udelila ocenenie kalendáru Vlkolínec, firme Mondi Business Paper SCP

Slovenská agentúra pre cestný ruch SR udelila ocenenie kalendáru Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica

Klub fotopublicistov – udelil ocenenie za reportážne fotografie v kalendári Really 2006 Tiborovi Szabosimu a vydavateľstvu TIMEX

Redakcia Tatry – sa rozhodla oceniť kalendár Tatry z reklamnej agentúry REDA za jednoduché ale výstižné priblíženie krás Tatranské národného parku

Redakcia Obecných novín – oceňuje kalendár Sena – Szina za zaujímavé stvárnenie života divadelných ochotníkov v tejto jazykove zmiešanej obciDo vybranej kolekcie Najkrajšie kalendáre Slovenska bolo zaradených celkom 52 kalendárov.


Vo výstavnej kolekcii sú kalendáre týchto 32 vydavateľstiev:


Anton Duša – ATREM - Donovaly – psie záprahy

Gupress, s. r. o. – Remeslá našich predkov

Igor Boháč, Fotocentrum

GEE & STONE s.r.o. – Villing- Metafory, Biofaktory

KPM – Tatranskí orli – Leopold Klas – Plastic Sesion

Whirlpool Slovakia s.r.o., Bratislava - Naturphoto

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu – Reliéfny kalendár

Slovenská ústredná hvezdáreň – Astronomický kalendár

Spektrum Grafik, a. s. – Slovensko de Luxe, Tatry, Slovenské maliarstvo, Castles, Starí majstri, Renoir, Monets garden, Special Bikes, Men, Záhrady

Spoločnosť sv. Vojtecha, Vojtech s. r. o.

SAŽP – Centrum environmentálnej výchovy a propagácie – Program na obnovu dediny

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Cesta svetla

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s – Jazdíme bezpečne

Reda s.r.o – Čaro Slovenska, Slovenské impresie, Bratislava, Tatry

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - Ročenka

Nakladateľstvo Helma s.r.o – Krajiny – Michael Kahn, Stavby sveta, Lunárny kalendár, Tatry

Environmentálna spoločnosť Lutra – Lekno, Bobor

VEDA vydavateľstvo SAV – Krásy mikrosveta

Ag Kvintet – Peter Janáček – História a súčasť Žiliny

Obec Seňa - Szina

Obec Zuberec – Pohľad na obec Zuberec

Obec Štrba – Obec pod Tatrami

Istrobanka, a.s. – Martin Benka

VAMi – Ing. Milan Valocka – Raciovit, Slovak agrifood

íver, s.r.o – Internetový diár

Mondi Business Paper SCP - Vlkolínec

Mesto Piešťany – Historické fotografie

Mesto Malacky – Historický kalendára mesta Malacky

ZSS Polygrafická – Litografia, Minidiár

Tibor Szabosi – TIMEX – Autokros, Really

Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica

Ján Vitko – Hrady a Zámky