NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA

Výsledky 15. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2007


Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:A1 – Firemné domáce predlohy


1. PRO, s.r.o – Ľubo Špirko: KVETY
2. Združená stredná škola Polygrafická – Mapy
3. Hotel Dubná Skala – Dubná Skala


A2 – Firemné zahraničné predlohy


1. Spektrum Grafik a.s – Gourmet
2. Slovenská ústredná hvezdáreň – Astronomický kalendár
3. Vít FILA – FIDAT, s.r.o – FIDAT


A3 – Voľné predajné domáce predlohy


1. REDA – Slovenské impresie
2. Spektrum grafik a.s.– SLOVENSKO DE LUXE
3. REDA – Bratislava


A4 – Voľne predajné zahraničné predlohy


Spektrum grafik a.s. – Bouguets – ex aequo


A5 – Mestá


1. Mesto Piešťany – Piešťany, Historické litografie
2. Mesto Malacky – Dobré mesto pre život
3. Mesto Skalica – Materská škola Skalica


A6 – Obce


1. Obec Valaliky – Valaliky
2. Obec Bernolákovo – Obec Bernolákovo
3. Obec Chrabrany – Chrabrany
3. Obec Seňa – Seniansky futbal


B7 – Nástenné jednolistové


1. Gupress s.r.o – Slovenské pranostiky
2. Obec Štrba – Štrba obec pod Tatrami
3. Vít FILA – FIDAT, s.r.o – FIDAT


C8 – Stolové


1. Mesto Piešťany – Piešťany, Mesto Piešťany
2. SAŽP – Centrum environmentálnej výchovy a propagácie – Program obnovy dediny
3. Obec Kočovce – Mikroregión v obrazoch


C9 – autorské


1. Igor Boháč – Fotocentrum – Reminiscencia
2. Filip Kulisev – Amazing planet
3. Ľubomír Schmida – AFIAP – Nebo a zem


E10 – Kartičkové


Klub plastových modelárov Tatranskí orli – Plajtic session – ex aequo
Mestská polícia Prievidza – ex aequo


F11 – Iné


Združená stredná škola Polygrafická – Minidiár – ex aequo


Ocenenie odbornej poroty


Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ÚR – Ročenka odbojárov – čestné uznanie za zachovanie tradičnej kalendárovej tvorby
Mesto Piešťany – Piešťany, Historické litografie – čestné uznanie za vysokú polygrafickú úroveň a technické spracovanie


Ocenenie Klubu fotopublicistov


Tibor Szabosi – TIMEX – Autokros – ocenenie za kvalitné fotografické spracovanie témy motoristického športu
Ľubomír Schmida – AFIAP – Dotyky stromov – ocenenie za nevšedné výtvarné a fotografické spracovanie slovenskej krajiny


Rekapitulácia 15. ročníka


počet vystavovateľov: 41
počet kalendárov: 56
počet kategórií: 12Bratia Sabovci s.r.o – Zo srdca Európy

Filip Kulisev – Amazing planet

Generálne riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky Bratislava – Železnice Slovenskej republiky

Gupress s.r.o – Slovenské pranostiky

Hotel Dubná Skala – Dubná Skala

Igor Boháč – Fotocentrum – Reminiscencia

Igor Boháč – Fotocentrum – Zrkadlenie

Ing. Jaroslav Horečný, Colspedia s.r.o – …mestá a miesta…

Klub plastových modelárov Tatranskí orli – Plajtic session

Ľubomír Karaman – Stropkov a okolie

Ľubomír Schmida – AFIAP – Dotyky stromov

Ľubomír Schmida – AFIAP – Krajina farieb

Ľubomír Schmida – AFIAP – Nebo a zem

Jozef Vydrnák – 50 rokov mesta Nová Dubnica

Mestská polícia Prievidza

Mesto Holíč – klub umelcov Genesis

Mesto Malacky – Dobré mesto pre život

Mesto Piešťany – Piešťany, Historické litografie

Mesto Piešťany – Piešťany, Mesto Piešťany

Mesto Skalica – Materská škola Skalica

Mestská časť Košice – Barca –Barca

Ing. Milan Valocka – VAMi – Slovak Agrifood

Ing. Milan Valocka – VAMi – Raciovit

Obec Bernolákovo – Obec Bernolákovo

Obec Horná Potôň – In memoriam Heray Elemér

Obec Chrabrany – Chrabrany 2007

Obec Kočovce – Mikroregión v obrazoch

Obec Ruská Poruba – Ruská Poruba

Obec Seňa – Seniansky futbal

Obec Semerovo – Semerovo

Obec Štrba – Štrba obec pod Tatrami

Obec Valaliky – Valaliky

Pictus – grafické štúdio – Prešov objektívom

PRO, s.r.o – Ľubo Špirko: KVETY

REDA – Slovenské impresie

REDA – Čaro Slovenska

REDA – Bratislava

SAŽP – Centrum environmentálnej výchovy a propagácie – Program obnovy dediny

SAŽP – Centrum environmentálnej výchovy a propagácie

Spektrum grafik a.s. – Bouguets

Spektrum Grafik a.s – Gourmet

Spektrum grafik a.s. – SLOVENSKO DE LUXE

Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH, s.r.o – Svätovojtešský katolícky kalendár

Slovenská ústredná hvezdáreň – Astronomický kalendár

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ÚR – Ročenka odbojárov

Tibor Szabosi – TIMEX – Karting

Tibor Szabosi – TIMEX – Autokros

Tibor Szabosi – TIMEX – Real

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Cesta Svetla

Vít FILA – FIDAT, s.r.o – FIDAT

Vít FILA – FIDAT, s.r.o – FIDAT

Vojenské športové centrum Dukla – VŠC Dukla Banská Bystrica – úspešní…

Wyet Whitehall Export – Spoločne proti pneumokokom

Združená stredná škola Polygrafická – Minidiár

Združená stredná škola Polygrafická – Mapy