NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA

Výsledky 17. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2009


Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:A. Nástenné viaclistové


A1 Firemné fotografické


1. Ateliér EDO, s.r.o., Víno Masaryk
2. Siemens Enterprise Communications, a.s., Otvorené horizonty
3. Generálne riaditeľstvo ŽSR, Krásy železnice očami krás Slovenska

Ocenenie Klubu fotopublicistov: ENTERPRISE, spol. s.r.o, GAMO CALENDARIUM NATURA NATURANS.

Klub fotopublicistov SSN udeľuje kalendáru Just Birds a jeho autorovi Miroslavovi Zumríkovi mimoriadne ocenenie za ukážkové zobrazenie fotografií zvierat vo voľnej prírode. Ale aj za celoživotný prínos slovenskej fotografii v oblasti kalendárovej a knižnej produkcie.


A2 Firemné reprodukcie umeleckých diel


Colspedia s.r.o, Ilustrovaný svet Mariána Čapku 2009 ex-equo


A3 Autorské


1. Jozef Čvikota COALA, „4 elementy“
2. QEX, a.s., Janko Alexy
3. Filip Kulisev- Amazing Planet, Amazing Planet

Mimoriadne ocenenie za originálny polygrafický prístup k spracovaniu diela : Jozef Čvikota-coala, „4 elementy“.

Zvláštne ocenenie poroty za výber témy a jej humanistické stvárnenie: Martin Baláž, Domov Olichov.


A4 Regióny


1. Základná umelecká škola Svit, Naše Slniečka
2. Prešovský samosprávny kraj, Renesančný kaštieľ v Humennom
3. Banskobystrický samosprávny kraj, Premeny


A5 Mestá


1. Mesto Piešťany, Keď fotografia bola vzácnosťou…
2. Mesto Trnava, Čarovná Trnava
3. Mesto Dubnica nad Váhom, Deti mestu


A6 Obce


1. Obec Bernolákovo, Obec Bernolákovo
2. Mestská časť Košice-Krásna, Krásna
3. Obec Muráň, Muráň


A7. Voľnopredajné fotografické


1. HELMA 365 s.r.o., Tatry
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA s.r.o., RUM & CHOCO
3. SPEKTRUM GRAFIK, a.s., Banská Bystrica


A8 Voľnopredajné reprodukcie umeleckých diel


1. SPEKTRUM GRAFIK, a.s., Vincent Van Gogh
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA s.r.o., ALFONS MUCHA
3. PRESCO GROUP SLOVAKIA s.r.o., KRTEČEK


B9 Nástenné jednolistové plagáty


1. Regionálna rozvojová agentúra Kysuce, Drotársky kalendár pre šťastie
2. GUPRESS, s.r.o., Písomné klenoty slovenských dejín
3. Obecný úrad Oravský Podzámok, Obecný kalendár


C. Stolové


C10. Mestá, Obce, Firmy


1. Mesto Piešťany, Keď fotografia bola vzácnosťou…
2. Generálne riaditeľstvo ŽSR, Železnice Slovenskej republiky
3. Mesto Dolný Kubín, Dolný Kubín včera a dnes II.


C11 Voľnopredajné


Filip Kulisev- Amazing Planet, Amazing Planet 2009 ex - equo


D12 Iné


1. Mesto Nitra, Nitra
2. Mesto Levice, Levice
3. Mesto Nitra, Nitra

Osobitné ocenenie za kolekciu : Výtvarná agentúra A1, Diáre 2009.