NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA

Výsledky 19. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2011


Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:A. Nástenné viaclistové


A1 Firemné fotografické


1. Igor Boháč – Fotocentrum, Na zdravie 2011
2. Whirlpool Slovakia s.r.o., 100.výročie založenia Whirlpool
3. Igor Boháč – Fotocentrum, Skvosty techniky na Slovensku 2011


A3 Autorské


1. Presco group Slovakia s.r.o., Rum & Choco Peter Nagy
2. Ľubomír Schmida, Kriváň Slovensko
3. Mgr. art. Barbora Paulovičová, Gunungan 2011

Mimoriadne ocenenie za špecifické polygrafické spracovanie bolo udelené autorovi Ing. Petrovi Karakaovi za kalendár Ľudia a svet


A4 Regióny


1. Trenčiansky samosprávny kraj, Thomas Ender: Prechádzky Považím 2011
2. Fotoklub pri ZSF, 26.Interfotoklub 2011
3. Materská škola Skalica, Kalendár tvorivých detí


A5 Mestá


1. Mesto Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves 2011
2. Mesto Nitra, Nitra 2011
3. Mesto Malacky, Kaštieľ v detailoch


A6 Obce


1. Obec Oravský Podzámok, Obecný kalendár 2011
2. Obec Bernolákovo, Denne chodiť okolo
3. Obec Muráň, Muráň 2011

Mimoriadne ocenenie za originálne riešenie viacúčelového využitia bolo udelené obecnému úradu Čečejovce za kalendár Čečejovce


A7. Voľnopredajné fotografické


1. ATON Multimedia spol, s.r.o, Tatranské plesá
2. Presco group Slovakia s.r.o., 4 Seasons
3. Presco group Slovakia s.r.o., Photorama


A8 Voľnopredajné reprodukcie umeleckých diel


1. Presco group Slovakia s.r.o., Josef Lada Vianoce


B. Nástenné jednolistové plagáty


B9 Všetky


1. Gupress, s.r.o., Slovenskí vynálezcovia a priekopníci vedy
2. Domovina, n.o., Kaštieľ Hodkovce 2011
3. Mesto Nitra, Nitra 2011


C. Stolové


C10. Všetky


1. Filip Kulisev – Amazing Planet, Amazing Planet 2011
2. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Jubilejný kalendár 2011
3. Slovenská agentúra životného prostredia, Stromy v krajine 2011

Mimoriadne ocenenie za netradičné zhmotnenie obrazovej a textovej časti bolo udelené Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu, za Kalendár pre zrakovo postihnutých