NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA

Výsledky 21. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2013


Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:A. Nástenné viaclistové


A1 Firemné


1. Z STUDIO, SPOL. S R.O., SOUTH GEORGIA 2013
2. FOCESA S.R.O., SKRYTÉ TAJOMSTVÁ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO ARCHÍVU
3. ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, AMAZING NATURE


A2 Firemné


1. FOMI S.R.O., CYRILOMETODSKÝ KALENDÁR 2013


A3 Autorské


1. LUBOMÍR SCHMIDA, FIAT LUX
2. ATELIÉR EDO, S.R.O., REMINISCENCIE
3. FILIP KULISEV – AMAZING PLANET, AMAZING PLANET


A4 Regióny


1. PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, CELÝ SVET JE DIVADLO
2. TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, DUŠAN SAMO JURKOVIČ – 145. VÝROČIE NARODENIA
3. ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM-HRAD, ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM, HRAD V STAREJ ĽUBOVNI


A5 Mestá


1. MESTO PREŠOV, NOČNÝ PREŠOV – 2013
2. MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, SPIŠSKÁ NOVÁ VES 2013 NA HISTORICKÝCH POHĽADNICIACH
3. MESTO RUŽOMBEROK, RUŽOMBEROK 2013 „ZABUDNUTÉ DETAILY“


A6 Obce


1. SENIANSKY OKRÁŠLOVACÍ SPOLOK, OBČIANSKE ZDRUŽENIE, KOSTOL RÍMSKOKATOLÍCKEJ CIRKVI V SENI
2. OBEC MURÁŇ, „KRÁSNY KRAJ MURÁNSKY“
3. OBEC ČEČEJOVCE, KRÁĽOVSKÁ ALEJA SÔCH ČEČEJOVCE


A7. Voľnopredajné fotografické


1. PRESCO GROUP SLOVAKIA, S.R.O., ENERGIE
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA, S.R.O., LONELY PLANET
3. SPEKTRUM GRAFIK A.S., GOLF


A8 Voľnopredajné reprodukcie umeleckých diel


1. SPEKTRUM GRAFIK A.S., GUSTAV KLIMT
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA, S.R.O., GUSTAV KLIMT


B. Nástenné jednolistové plagáty


B9 Všetky


1. GUPRESS S.R.O., SLOVENSKÍ OLYMPIJSKÍ MEDAILISTI


C. Stolové


C10. Všetky


1. FILIP KULISEV – AMAZING PLANET, AMAZING PLANET
1. ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, AMAZING NATURE
2. URBIS – PREDAJ A SERVIS, S.R.O., POTULKY SLOVENSKOM
3. ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA BANSKÁ BYSTRICA, VPÍSANÉ DO DEJÍN