NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA

Výsledky 22. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2014


Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:A. Nástenné viaclistové


A1 Firemné


1. Mondi SCP, a.s.: Tvorivosť a kreativita z rúk našich zamestnancov
2. Fomi, s.r.o.: Jubileá a výročia 2014
3. Slovenská ústredná hvezdáreň: Astronomický kalendár 2014

Čestné uznanie ze kreatívne spracovanie témy: Photomap, s.r.o.: Skrytý svet
Čestné uznanie Mestské lesy,Revúca spol.s.r.o. - Rok v revúckych lesoch 2014


A2 Firemné


1. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči: Nástenný reliéfny kalendárov pre ZP – stavebné slohy
2. Nebolo udelené
3. Nebolo udelené


A3 Autorské


1. Filip Kulisev: Amazing Planet
2. Ľubomír Schmida: Impresie svetla – Ľubomír Schmida
3. Zoom creative, s.r.o.: Afrika 2014

Mimoriadne ocenenie za kreativitu a nevšedné praktické spracovanie:
Igor Boháč – Focesa: Z kuchyne starých materí
Čestné uznanie Vladimír Škuta - Saleziánsky misijný kalendár 2014


A4 Regióny


1. Coreta, s.r.o.: Osobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 2014
2. Združenie Malokarpatská vínna cesta: Vinohradnícky rok Jozefa Lackoviča 2014
3. Mikroregión KREMNCKÉ VRCHY – VÝCHOD 2014


A5 Mestá


1. Mesto Spišská Nová Ves: Mesto Spišská Nová Ves „Moje mesto má narodeniny“
2. Mestská časť Košice-Poľov: Návrat do dedovizne – Poľov
3. Mesto Krupina: Krupina na historických pohľadniciach II.

Čestné uznanie Mesto Hriňová - Mesto Hriňová
Čestné uznanie Mesto Medzev - Medzev očami Jozefa Wágnera


A6 Obce


1. Obec Muráň: Krásny kraj muránsky
2. Seniansky okrášlovací spolok: Senianski maliari
3. Devínska nová ves: Fotofórum 2014

Čestné uznanie Obec Čečejovce - Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria v Čečejovciach
Čestné uznanie za výtvarné spracovanie: Obec Oravský Podzámok


A7. Voľnopredajné fotografické


1. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o.: Kaplický
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o.: Magické krajiny
3. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o.: Kaviarne


A8. Voľne predajné reprodukcie umeleckých diel


1. Spektrum grafik, a.s.: Gustav Klimt
2. Marián Mikloš: Banská Bystrica a okolie v obrazoch M. Mikloša
3. Nebolo udelené


B. Nástenné jednolistové plagáty


B9 Všetky


1. GUPRESS, s.r.o. – Slovenské ľudové vinše, zvyky, koledy
2. Obec Senné – Senné 2015
3. Obec Liptovský Ondrej – Liptovský Ondrej


C. Stolové


C10. Všetky


1. Filip Kulisev: Amazing planet
2. Štátna vedecká knižnica: Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 2014
3. Mesto Holíč: Osobnosti mesta Holíč 2014

Čestné uznanie Mesto Turzovka - Naše mesto Turzovka
Čestné uznanie Mesto Vysoké Tatry - Vysoké Tatry Chaty na dobových záberoch
Čestné uznanie Mesto Turčianske Teplice - Turčianske Teplice - naše mesto


Nominované kalendáre


Coreta, s.r.o. – Osobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 2014

Devínska Nová Ves – Fotofórum 2014

Filip Kulisev – Amazing Planet

Fomi, s.r.o. – Jubileá a výročia 2014

Gupress s.r.o. – Slovenské ľudové hudobné nástroje

Igor Boháč- Focesa – Z kuchyne starých materí

Ľubomír Schmida – Impresie svetla – Ľubomír Schmida

Marián Mikloš – Banská Bystrica a okolie na obrazoch M. Mikloša

Mesto Spišská Nová Ves – Moje mesto má narodeniny

Mesto Holíč – Osobnosti mesta Holíč 2014

Mesto Hriňová – Mesto Hriňová

Mesto Trenčianske Teplice –Turčianske Teplice – naše mesto

Mesto Medzev – Medzev očami Jozefa Wágnera

Mesto Krupina – Krupina na historických pohľadniciach II.

Mesto Turzovka – Naše mesto Turzovka

Mestské lesy, Revúca – Mestské lesy Revúca 2014

Mestské lesy, Revúca – Rok v revúckych lesoch 2014

Mondi SCP, a.s. – Tvorivosť a kreativita z rúk našich zamestnancov

Obec Čečejovce – Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria v Čečejovciach

Obec Muráň – Krásny kraj muránsky

Obec Oravský podzámok – Obec Oravský Podzámok

Mesto Vysoké Tatry –Vysoké Tatry Chaty na dobových pohľadniciach

Mikroregión Kremnické vrchy-východ

Photomap, s.r.o. – Skrytý svet

PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Kaviarne

PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Kaplický

PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Magické krajiny

Seniansky okrášlovací spolok – Senianskí maliari

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči – Nástenný reliéfny kalendárov pre ZP – stavebné slohy

Slovenská ústredná hvezdáreň – Astronomický kalendár 2014

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Ľudové hudobné nástroje na Slovensku 2014

Spektrum grafik, a.s. – Gustav Klimt

Vladimír Škuta – Saleziánsky misijný kalendár 2014

Združenie Malokarpatská vínna cesta – Vinohradnícky rok Jozefa Lackoviča 2014

Zoom creative, s.r.o. – Afrika 2014