NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA

Výsledky 23. ročníka súťaže
NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA 2015


Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách:A. Nástenné viaclistové


A1 Firemné


1. Z STUDIO, spol.s.r.o. – ICELAND 2015
2. Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy – Vodiaci pes 2015
3. MONDI SCP, a.s. – Zahrajme sa s papierom

Mimoriadne ocenenie za výnimočné polygrafické, grafické tematické a obsahové spracovanie témy:
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči – Reliéfny kalendár pre zrakovo znevýhodnených s tematikou mostov 2015


A2 Firemné


1. Spektrum Grafik a.s. – Martin Augustín, Kamil Peteraj 2015
2. ING Životná poistovňa, a.s. – Obrazy slávnych holandských majstrov
3. Nebolo udelené


A3 Autorské


1. Filip Kulisev – AMAZING PLANET – AMAZING PLANET
2. Ľubomír Schmida – Živly zeme – krajina môjho srdca
3. Nebolo udelené


A4 Regióny


1. Seniansky okrášľovací spolok – Senianské zákutia
2. Nebolo udelené
3. Nebolo udelené


A5 Mestá


1. Mesto Spišská Nová Ves – Mesto Spišská Nová Ves 2015
2. MČ KE – Poľov Hobby Poľovčanov
3. Nebolo udelené


A6 Obce


1. Obec Muráň – Krásny kraj muránsky
2. Obec Hrašovník – Na hrašovských poľoch On the fields oh Hrašovník
3. Istra Centrum a MČ Bratislava Devínska Nová Ves – Devínska Nová Ves 2015


A7.a Voľnopredajné fotografické – Slovensko


1. Z STUDIO, spol.s.r.o. – Konečne žijeme svůj sen
2. Graniumprint – Remeslá dávnych čias
3. Graniumprint – Historický kalendár Bratislava


A7.b Voľnopredajné fotografické – zahraničné témy


1. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – The interiors Ján Kaplický
2. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Káva
3. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – New York Jakub Kasl


A8 Voľnopredajné reprodukcie umeleckých diel


1. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Plakáty Kája Saudek
2. Tranoscius – Kalendár s maľbami evanjelických kostolov 2015
3. PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o. – Alphonse Mucha s collections 2015


B. Nástenné jednolistové plagáty


B9 Všetky


1. GUPRESS, s.r.o. – Slovenské ľudové vinše, zvyky, koledy
2. Obec Senné – Senné 2015
3. Obec Liptovský Ondrej – Liptovský Ondrej


C. Stolové


C10. Všetky


1. Filip Kulisev – AMAZING PLANET – AMAZING PLANET
2. Obec Veľké Leváre – Osobnosti Veľkých Levár
3. URBIS – Madaj – Potulky Slovenskom

Mimoriadne ocenienie za osobitné technické a polygrafické spracovanie:
Filip Kulisev – AMAZING PLANET – AMAZING PLANET