NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA

Od počiatku súťaže po dnešok

Od roku 1992 (kalendáre na rok 1993) sa každoročne koná súťaž a výstava slovenskej kalendárovej tvorby, pod názvom, Najkrajšie kalendáre Slovenska.

Nominované kalendáre hodnotí porota zložená z výtvarníkov, grafikov, fotografov, polygrafov a iných odborníkov. Vyhlásenie výsledkov sa koná pri otvorení výstavy v Banskej Bystrici.

Podujatie vzniklo z iniciatívy, predsedu novinárskeho Klubu fotopublicistov. Spoluorganizátorom, bola a dodnes zostala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Premiéra 1.
ročníka sa konala, 15.12.1992 - 10.01.1993, v Banskej Bystrici, repríza od 25.01. – 05.03.1993, v Trnave.

V ďalších ročníkoch bola súťažná kolekcia vystavená aj v niektorých ďalších mestách Slovenska.
Navyše v rokoch 1999-2001 organizátori rozšírili hodnotenie aj o anketu divákov o najobľúbenejší kalendár.

Od roku 2007 začali súbežne putovať dve, od seba nezávislé, výstavné kolekcie po rôznych mestách Slovenska.

Termín vyhlásenia výsledkov a otvorenie premiérovej výstavy sa časom ustálil na marec, ktorý trvá až dodnes.

Hlavný organizátor

Hlavný spoluorganizátor - premiérová výstava

Partneri

Mediálni Partneri